Usapin ng Child Abuse, Nakakabit sa Malalaking Problemang Panlipunan Gaya ng kawalan ng Trabaho at Serbisyo Sosyal


Nag-viral sa Facebook lang kamakailan ang isang larawan ng isang tatlong-taong-gulang na bata na diumano ay pinagmalupitan ng sarili nitong ina. Ayon sa datos mismo ng Policy Development and Planning Bureau (PDPB) ng Departament of Social Welfare and Development (DSWD), noong 2015 ay nakapagtala ng 4,374 na kaso ng pang-aabuso sa mga bata, at 2,147 naman ang naiulat sa unang kwatro pa lamang ng taong 2016.

Kaugnay nito, nakapanayam ng UNTV Channel si DSWD Assistant Secretary Malou Turalde ng Promotive Programs upang alamin kung ano ang ginagawa ng Departamento sa issue ng child abuse.

Ayon kay Asec. Turalde, kagyat na pina-asikaso ni Secretary Judy Taguiwalo sa DSWD Field Office III sa San Fernando Pampanga ang kaso ng bata upang malapatan ng kinakailangang interbensyon.

Sa paunang ebalwasyon, nakitang nangangailangan ng “psychological evaluation” ang bata na na-obserbang may matinding takot sa ina.

Sa pagsiguro ng proteksyon ng mga bata, binigyang diin ni Asec. Turalde ang kahalagahang palakasin ang mga frontliners ng ahensya. Ayon pa sa kanya, sa pamumuno ni Sec. Taguiwalo, bibigyang diin ang pagpapalakas ng mga centers at mga institusyong direktang nangangalinga sa mga bulnerableng sektor, kasama ang mga bata.

Intensyon ng DSWD na paghusayin ang mga istruktura at pasilidad ng 71 centers sa ilalim ng DSWD para makapagbigay ito ng mas maayos na serbisyo sa mamamayan. Pag-aaralan rin kung nakasasapat pa ba ang dami ng mga kawani ng centers at institutions kumpara sa bilang ng pinaglilingkuran nito.

Nilinaw rin ni Asec. Turalde na maraming ibang kawing na problema pagdating sa isyu ng child abuse. Nariyan ang paglaganap ng child labor, child trafficking, child pornography, at maging ang paggamit sa mga bata ng mga sindikato ng droga bilang kuryer.

Aniya, nakakabit ang child abuse sa mga malalaking problema ng kahirapan at kagutuman.

“Mahalaga rin na isaalang-alang natin ang mga magulang na may tungkuling alagaan ang mga bata; kung paano nila lubos na mapupunan mga ang pangangailangan ng kanilang mga anak kung kontraktwal lang sila sa trabaho o kaya nama’y wala silang lupang mapagtatamnan kung sila’y mga magsasaka,” aniya.

Binigyang diin ni Asec. Turalde ang problema sa mga batang lansangan. Nilinaw niya na hangga’t hindi napauunlad ang mga komunidad na kinabibilangan at inaasahang pangunahing magkakalinga sa mga batang lansangan, patuloy na lalabas sa kalsada ang mga bata.

“May kagyat, medium term at pangmatagalang layunin upang maresolba ang isyu ng pang-aabuso sa mga bata,” aniya.

Napakahalaga rin ayon sa kanya ang pagbahagi ng mamamayan ng oras, talento at rekurso katuwang ang ahensya para labanan ang pang-aabuso sa mga bata.

Samantala, binigyang diin ni Sec. Taguiwalo sa isang panayam na hindi natin maaring ipag walang bahala ang mga kaso ng pang-aabuso. Mahalagang iulat ang mga ito sa DSWD, sa pulisya, sa iba pang kaugnay na ahensya ng gobyerno, o maging sa barangay.

Naitanong din ng UNTV ang pagtingin ni Asec. Turalde hinggil sa balak ni Presidente Duterte na pag amyenda sa Juvenile Justice Law ng bansa.

Inihalimbawa ni Asec. Turalde ang kaso ng mga batang nagagamit ng mga sindikato ng droga at sinabing biktima ng pang-aabuso ang mga batang ito. Ayon pa sa kanya, mahalagang isaalang-alang ang karapatan ng mga bata.

Mahalaga rin aniya ang konsultasyon sa iba’t-ibang ahensya, grupo, at sektor upang makapagpahayag batay sa ebidensya.

“We cannot just issue statements, it should be based on evidence and research,” diin niya.

Sa huli, sinabi ni Turalde na ang mga pangkalahatang direksyon ng DSWD sa ilalim ng pamumuno ni Sec. Taguiwalo ay ang maagap at mapagkalingang serbisyo, patas na pagtrato sa mga komunidad, matapat na pagsisilbi na walang bahid ng katiwalian, at ang regularisasyon at dagdag na benepisyo ng mga kawani.


Like it? Share with your friends!

Gabriel

Introvert, wanderer, blogger, foodie, a hip-hop music writer, and one of the co-founders of a tech start-up company called GigsManila.